Projektowanie

GŁÓWNY OBSZAR I ZAKRES DZIAŁANIA

 • projektowanie ogrodów Białołęka, Legionowo, Piaseczno, Wołomin, Warszawa

JAK POWSTAJE PROJEKT WYKONAWCZY?

ETAPY POWSTAWANIA

Nieodzownym elementem kreowania przestrzeni jest  stworzenie koncepcji projektowej. Początkowym etapem przestrzennego planowania jest inwentaryzacja terenu opracowania. Jest ona analizą uwarunkowań przyrodniczych, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu  rodzimego, stanowiska nasłonecznienia zgodnie z usytuowaniem kierunków stron świata. Ponadto niezbędne jest  wykonywanie pomiarów stałych elementów istniejących tj. usytuowania budynku, przebiegu przyłączy, drzewostanu, elementów architektonicznych, ciągów komunikacyjnych itp. Te parametry przeniesione na rzut poziomy koncepcji  stanowią podstawę projektową do spójnej aranżacji przestrzeni. W oparciu o powyższe wytyczne kolejnym etapem jest ustalanie stylistyki ogrodu oraz właściwego doboru gatunkowego roślin co warunkuje jej  prawidłowym wzrostem i rozwojem. Wszystkie projektowane elementy zawarte w projekcie przedstawione są w skali, co wpływa na łatwość odczytu jak również umożliwia dokładne przeniesienie koncepcji na realną przestrzeń. Materiał roślinny na rzucie z góry przedstawia wielkość danej rośliny adekwatną do jej  rozmiaru jaki osiągnie w  maxymalnym stadium swojego rozwoju.(np. drzewo którego korona osiąga max. 3m średnicy na projekcie w skali 1 :100 będzie miała 3cm). Koncepcja projektowa stanowi obraz przedstawiający realny efekt jaki zamierzamy uzyskać. Proces projektowania poprzedzony jest wyczerpującą rozmową z inwestorem w trakcie której omawiany jest zakres czynności, ich rodzaj, dobór materiałów, stylistykę i szereg innych aspektów mających wpływ na funkcjonalność i estetykę ogrodu z jednoczesnym uwzględnieniem ściśle określonych potrzeb i wymagań klienta. Koncepcja projektowanej przestrzeni powinna być przemyślana, spójna, funkcjonalna, odpowiadająca na  potrzeby użytkownika jak również wpisująca się w charakter otaczającej przestrzeni. W zależności od preferencji zamawiającego kluczowym zagadnieniem jest zaproponowanie odpowiedniej stylistyki ogrodu, komponującej się z otoczeniem  pozwoli na jego przedłużenie i stanie się jego wizytówką. Dlatego też tak istotne znaczenie odgrywa profesjonalne doradztwo i doświadczenie na bazie którego możemy uniknąć rozczarowań z efektu końcowego prac i dodatkowych kosztów wynikających z poprawek.  Wyskalowany projekt techniczny jest bazą do realizacji terenowej, a także podstawą do oszacowania kosztorysu w oparciu o zawarte w nim dane. 

ZALETY PROJEKTU?

 • Projekt  jest ilustrują potrzeb i oczekiwań klienta odzwierciedloną w kolejnym etapie w postaci realizacji finalnej.
 • Profesjonalny projekt jest pierwszym krokiem umożliwiającym wykreowanie funkcjonalnej i estetycznej kompozycji przestrzeni.
 • Pozwala podzielić pracę wykonawczą na etapy dzięki czemu możliwe jest oszacowanie czasu trwania każdego z nich. Taki podział pozwala również na wykonanie częściowego zakresu  prac w różnych odstępach czasowych  w zależności od wysokości budżetu inwestora.
 • Projekt jest podstawą do wykonania kosztorysu, umożliwia obliczenie aranżowanej przestrzeni,  ilości wykorzystywanych materiałów, co składa się na łączną kwotę inwestycji.
 • Projekt jest dokumentem w którym zawarty jest wykaz roślin. Miejsce  usytuowania w projekcie odpowiada lokalizacji w terenie. Dzięki czemu bez problemu możemy zweryfikować nazwę rośliny która została posadzona w danym miejscu.

 

KILKA ZASAD PROJEKTOWANIA

 • Założenie projektowe powinno być spójną całością pod względem kompozycyjnym jak również graficznym
 • Czytelny sposób opracowania, łatwy w zrozumieniu  i przejrzysty.
 • Równowaga, spójność, prostota  i elegancja kluczem do sukcesu. Pamiętajmy że oprócz walorów estetycznych całość układu powinna być przede wszystkim funkcjonalna. Użytkownik powinien móc swobodnie poruszać się w projektowanej przestrzeni.
 • Zachowanie ładu przestrzennego, projektowane ciągi komunikacyjne nie powinny przybierać chaotycznych kształtów a jedynie prowadzić z punktu A do punktu B. Linia jaką będą poprowadzone „miękką” czy  „prostą ” zależą od upodobań klienta , a także od możliwości powierzchniowej terenu.
 • Przejrzysty układ roślinności i proporcjonalność detali.
 • Wyznaczmy strefy w ogrodzie. Podzielmy teren na części tak by każda z nich pełniła swoją indywidualną funkcję. Miejsca na wypoczynek potraktujmy w sposób kameralny,  osłaniając go elementami małej architektury oraz  odpowiednimi nasadzeniami roślin by całość sprawiała charakter intymny. Ważne jest również by planowane strefy pomimo swoich odrębnych funkcji  nawiązywały do siebie np. stylistyką bądź zawierały elementy łączące (detale, roślinność, użyte materiały). Dzięki temu uzyskamy spójną klarowna całość.
 • Zrównoważenie formy szaty roślinnej. Każdą roślinę możemy określić mianem bryły przestrzennej, w zależności będzie ona kulą , stożkiem, walcem itp.. Możemy podzielić je na te, które przybierają formę wertykalną (pionowa ) i horyzontalną (poziomą). Istotnym jest by komponowana szata roślinna stanowiła wzajemne zrównoważone dopełnienie, którego integralna częścią jest tło.
 • Tło ogrodu stanowi „ścianę” dla kompozycji elementów które będą na niej widnieć. Od rodzaju tła w dużej mierze zależy dobór roślinności i jego zestawienie względem siebie. Inaczej będą się prezentować nasadzenia np. Cyprysów na tle otwartego krajobrazu a inaczej na ścianie stworzonej w formie żywopłotu formowanego. Tło nie może stanowić elementu dominującego.
 • Faktura, barwa, forma w ogrodzie stanowi walor estetyczny kompozycji. W naszym odczuciu kolor i faktura odgrywa bardzo ważną rolę, stanowi o tym czy coś jest miłe dla oka czy też rażące. Dodatkowo faktura zewnętrzna elementu oddziałuję na nasz zmysł dotyku. Podświadomie wybieramy te które nie budzą w nas poczucia dyskomfortu , a przeciwnie wywołują uczucie spokoju. Zatem miękka faktura, obłe kształty i tonacja kolorystyczna barw dopełniający. Jednak takie zestawienie elementów względem siebie sprawi wrażenie monotonii , rozmydlenia. Sztuką jest łączenie wszystkich tych elementów w harmonijną całość tak aby móc zaprezentować wszystkie ich atuty płynące z rodzaju formy, faktury , barwy a także umiejętności odbijania światła, gdyż ono wpływa w dużej mierze na całokształt kompozycji. Pamiętajmy również ,by oprócz panującego ładu, harmonii i spokoju wprowadzić dla kontrastu  dynamikę, złudzenie ruchu w ogrodzie. Mając na uwadze powyższe wytyczne podczas planowania aranżacji ogrodu, jesteśmy wstanie zapewnić sobie i swoim bliskim przyjazna przestrzeń, która otoczy nas uczuciem spokoju stając się naszym zielonym, przytulnym azylem.
 • Stylizacja ogrodu. Utrzymana w jednej spójnej konwencji z otoczeniem stanie się jego przedłużeniem. Tworzenie ogrodów tematycznych w nawiązaniu  do zainteresowań, pasji, preferencji użytkownika. Wprowadzamy elementy ,które  wyrażałyby idę a jednocześnie potrafiły być spójne ze stylem w jakim dana przestrzeń jest utrzymana.
 • Elementy małej architektury. Wykonane z różnego rodzaju materiałów wpisują się w zielone otoczenie, nadając charakter ciepły i przytulny.  Pergole, trejaże, kraty mogą posłużyć jak tło dla nasadzeń oraz jako podpora podtrzymującą  dla pnączy. Dla zróżnicowania wysokości w ogrodzie szczególnie ,gdy projektowana powierzchnia jest ograniczona warto wprowadzić element piętrzenia ogrodu za pomocą murków poziomowych. Uzyskamy tym sposobem optycznie głębię przestrzeni. Wielopoziomowość możemy również podkreślić za pomocą nasadzeń roślinnych stopniując je w rabacie pod względem wysokości od najwyższej na dalszym planie do tej najmniejsze na planie pierwszym rabaty.
 • Koncepcja powinna być odpowiedzią na potrzeby klienta, wyjść naprzeciw jego oczekiwaniom, a jednocześnie wydobywać i podkreślać walory przyrodnicze terenu.

 

CO WARTO WIEDZIEĆ PRZY DOBORZE GATUNKOWYM SZATY ROŚLINNEJ?

 • Stanowisko na którym posadzimy roślinę musi być zgodne z jej wymaganiami pod względem nasłonecznienie i warunków glebowych.(np. rośliny cieniolubne na miejsca cieniste)
 • Zapewnijmy odpowiednią ilość wody, gdyż różne rośliny mają różne preferencję.
 • Sadźmy obok siebie rośliny tolerujące swoje towarzystwo.(różaneczniki i rośliny iglaste)
 • Dobierajmy rośliny z tych samych rodzin, zapewnimy im tym samym zdrowy wzrost i rozwój
 • Zadbajmy o odpowiednią rozstawę roślin by te nie miały ograniczonej przestrzeni w trakcie rozrostu.
 • Sadźmy rośliny jednego gatunku w grupach tworząc barwne plamy
 • Dbajmy o zrównoważoną kolorystykę
 • Stosujmy kontrasty barwy, faktury i formy
 • Twórzmy piętrowy układ roślin dla efektu głębi w ogrodzie.
 • Wykorzystujmy korony drzew jako naturalny parasol dla roślin cieniolubnych.
 • W doborze gatunkowym miejmy na uwadze dzieci i zwierzęta korzystające z przestrzeni w ogrodzie. Unikajmy roślin trujących, uczulających i kłujących.
 • Dobierajmy rośliny kwitnące w różnych odstępach czasowych by wymieniały się kwitnienie.

 

STYLE W OGRODZIE

Ogród Leśny

Tego rodzaju stylistyka inspirowana jest biocenoza leśną. Charakteryzują go cieniste rabaty na zadrzewionych działkach, pod koronami drzew. Przy obfitym występowaniu starych drzewostanów. Jest to niewątpliwy atut jednakże fakt występowania dużej ilości starych drzewostanów powoduję konieczność zwiększonej troski o pozostałą roślinność, gdyż drzewa nadmiernie wyczerpują ilości wody i substancji mineralnych. Przez co niedobór musi być uzupełniany. W warunkach leśnych występuje naturalne poziomy warstw tj. ściółka, runo, podszyt, korony drzew, uzyskujemy  efekt światła cienistego. Dopasujmy nasadzenia tak by odzwierciedlały one naturalny układ pięter leśnych. Mamy szeroki wachlarz roślinności który możemy wykorzystać do stworzenia rabaty  leśnej np. Kalina, Czeremcha, Berberys, Różaneczniki, Parzydło leśne, Paprocie, Jałowce, Runianka, Bergenia itp. Mikroklimat leśny nie jest natomiast sprzyjający wobec bujnych trawników. Dlatego też warto zrezygnować z trawnika na korzyść roślinności zadarniającej. Wybierzmy rośliny okrywowe tj. Bluszcz, Barwinek, Kopytnik czy Dąbrówka.  

Ogród Wiejki

Jest stylem rustykalnym. Dominującym elementem w nim są rabaty kwiatowe składające się z takich gatunków jak Słoneczniki, Chabry, Malwy, Piwonie, Naparstnice, Ostróżki, Lwie paszcze, Róże itp. Także rośliny jednoroczne, murawy, Winorośla jak również grządki z warzywkami i zielniki. Nieodzownym elementem są drewniane kratki i płotki często pomalowane na biały kolor. Na parapetach okiennych warto postawić donice z ziołami i kwiatami, ścieżki w ogrodzie i ciągi komunikacyjne wykonane są z cegieł lub kamienia w luźnym układzie. Całość utrzymana jest w charakterze nieformalnym.
Ogród Angielski
Cechą ogrodu angielskiego jest jego eklektyzm, swobodne łączenie.  Z jednej strony przywodzi na myśl otwarte przestrzenie krajobrazowe, w które wplatają się romantyczne wątki, aż po przydomowe ogródki przepełnione różnorodnością i bogactwem kwiatów, ziół. Jednocześnie utrzymując się w konwencji kompozycji nieformalnych posiada cechy ogrodu formalnego. Charakterystyczne są tu asymetryczne i nieregularne linie, swoboda kompozycji, czerpanie wzorców z naturalnego piękna krajobrazu przyrodniczego. Nie zabraknie w nim również wodnych strumyków, elementów małej architektury i różnorodności naturalnych materiałów. Korony starych drzewostanów stanowią tło dla kwiatowych i roślinnych kompozycji.
Ogród japoński
Cechuje go harmonia, prostota, elegancja, spokój asymetria. Motyw wody odgrywa istotne znaczenie, wprowadza ruch symbolizuje życie. Kamień natomiast jest symbole trwałości. Wyróżniamy dwa style podstawowe Tsukiyama – kamienie i pagórki jako symbol gór orz stawy odzwierciedlające morza i jeziora.
Karesansui-  ogród żwirowy z głazami imitującymi wyspę i zagrabiony żwir lub pasek jako fale uderzające i rozbijające się o wyspy.

Ogród modernistyczny – nowoczesny

Wysmakowany styl o zrównoważonej kompozycji cechujący się prostotą i elegancją poprzez minimalizm i geometryczne formy. Stonowane barwy, akcenty kolorystyczne na zdecydowanej przewadze zieleni zimozielonych gatunków roślin. Panuje w nim umiar i ład. Mocnym akcentem są detale architektoniczne, mile widziane metalowe elementy w formie ażurowych altan, kamienne gabiony, dekory w postaci nowoczesnych donic na tarasach itp. Detale często występują w kolorze biały i odcieniach szarości. Taki styl pasuję zarówno do małych założeń przydomowych ogródków jak i do bardziej okazałego terenu, na którym znajdują się budynki utrzymane w tym stylu.
Ogród skalny

Styl ten ma na celu zaaranżowanie przestrzeni odzwierciedlającej górskie środowisko. Dominantę stanowić będą kamienie, głazy imitujące górskie skaliste zbocza oraz roślinność integrująca się z nimi dla uzyskania efektu w oparciu o naturalne wzorce. Roślinność powinna być na tyle wyselekcjonowana, aby ograniczała się do rodzaju tych gatunków, które występują w naturalny ekosystemie. Miele widziane są cieki wodne imitujące górskie strumyki z obsadzeniami z różaneczników. Nie mylmy pojęcia ogród skalny ze skalnikiem, gdyż to odrębne formy nie mające ze sobą wiele wspólnego.
Skalniaki są natomiast niewielkimi formami tematycznymi z roślinnością okrywową, sukulentami, dowolną w zależności od preferencji.

Ceny projektu uzależnione są od :

1.wielkości terenu - działki (cena za 1 m2) :
do 500 m2                 2,5 zł
500 - 1000 m2           2 zł
1000 - 2000 m2         1,5 zł
2000 - 5000 m2         1 zł
powyżej 5000 m2      0,5 zł

2. Klasyfikacji wg. stylu ogrodu np.
leśnym
wiejskim
angielskim
japońskim
formalnym(symetryczny)
nieformalnym( naturalistyczny)
geometrycznym
modernistyczny
klasycznym
skalnym

3. detale małej architektury tj. np.
altany
murki oporowe
kaskady
oczka wodne
rozmieszczenie oświetlenia
ciągi komunikacyjne
tarasy
pergole
itp.

Różnorodność programu stanowi od 30% kosztu projektu od wyliczonej ceny projektowanej powierzchni

W skład projektu wchodzą :

- inwentaryzacje terenu podczas wizji lokalnej
- szkice koncepcyjne
- przekrój poziomy ogrodu (rzut z góry) plansza w kolorze w skali
- przekroje pionowe przez ogród
- wizualizacje przestrzenne fragmentów ogrodu
- zestawienie gatunkowe i ilościowe projektowanej roślinności
- ilość i rodzaj zastosowanych materiałów
- kosztorys realizacyjny projektu
- 3 spotkania z inwestorem
1- inwentaryzacja terenu
2- omówienie propozycji szkiców koncepcyjnych
3- przedstawienie pełnego zakresu prac projektowych

Projekt wykonawczy-techniczny zawiera:
- przekrój poziomy ogrodu(rzut z góry) plansza monochromatyczna wraz z naniesionymi liniami wymiarowymi
- zwymiarowane elementy małej architektury.
- oznaczenie techniczne roślinności

Cena: 3zł m2 projektowanej powierzchni.
Realizacje projektów ogrodów odbywają się pod nadzorem architekta krajobrazu, koszty wykonawstwa ustalane są indywidualnie w porozumieniu z inwestorem w oparciu o sugerowany cennik poszczególnych czynności .

REALIZACJE ZAŁOŻEŃ PROJEKTOWYCH

Poprzedzającym etapem  każdej realizacji jest opracowanie przemyślanej koncepcji projektowej zawierającej walory funkcjonalne i estetyczne. Mając za sobą ten pierwszy krok, następny stawiamy w kierunku zrealizowania wyznaczonych założeń. Jest to proces składający się z wielu etapów, które wykonywane w chronologicznym porządku stworzą zamierzony efekt. Każde działanie sprowadza się do wykreowania przestrzeni będącej odpowiedzią na potrzeby i preferencję zamawiającego . Wnętrze ogrodu urządzone z dbałością o komfort i wygodę wszystkich użytkowników stanie się przedłużeniem domu zapewniając chwilę wytchnienia i spokoju.