Pozostałe usługi

Serwis sprzątający osiedli

Świadczymy usługi sprzątające terenów zewnętrznych jak i powierzchni wewnętrznej budynków wielorodzinnych.

Karczowanie terenu

Oferujemy wycinkę drzew, krzewów, drzewek owocowych, oczyszczenie terenu z  samosiewów, usuwanie karp czyli części podziemnych oraz wywóz i utylizacja odpadów organicznych.